Legger bort mobiltelefonen

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Legger bort mobiltelefonen

I Rakkestad slutter flere av kommunens helseressurser å bruke mobiltelefon som arbeidsverktøy. Å benytte nødnettradioer sørger for høyere trygghet og effektivitet.
  • Tryggere, raskere og mer effektiv kommunikasjon mellom alle som er involvert i en hendelse viser sluttrapport fra Rakkestad. Foto: DNK

Rakkestad kommune har gjennomført og evaluert et pilotprosjekt med Sykehuset Østfold HF og Helsedirektoratet som samarbeidspartnere. Prosjektet ble etablert for å utforske og prøve ut hvordan det nye nødnettet kan effektivisere og forenkle samhandling mellom AMK, ambulansetjenesten, vaktlegene og kommunens pleie- og omsorgstjeneste.

Den ferske sluttrapporten redegjør for de erfaringene de involverte aktørene har gjort i prosjektperioden og hovedkonklusjonen er klar:

Nødnettet forenkler og forsterker samhandlingen mellom AMK-sentralen, ambulansetjenesten og kommunens legeressurser, og de kommunale pleie- og omsorgstjenestene.

Brukerne av nødnettradioer har beskrevet hva de vurderte som de viktigste erfaringene. Sammenfattet er det tydelig at Nødnettet kobler helseressursene tettere sammen slik at de utgjør et sterkere «lag» med godt samspill.

Evalueringen av Rakkestadprosjektet vil få ringvirkninger til andre kommuner. Et nytt og større pilotprosjekt kommer til å bli en følge av den positive rapporten.