Notat om realisering av fremtidens nett

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Notat om realisering av neste generasjon nødnett

DSB har utarbeidet et kort notat med ulike alternativer for implementering av et mulig system for nød- og beredskapskommunikasjon basert på kommersielle mobilnett i Norge.

Notatet er utarbeidet på grunnlag av norske mobiloperatørers svar på en informasjonsforespørsel (RFI) tidlig i 2018.