Fremtidens Nødnett i kommersielle mobilnett

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Neste generasjon nødnett i kommersielle mobilnett

Regjeringen bestemte 8. desember 2017 at 700 MHz-båndet skal tildeles kommersielle mobiloperatører.
  • En gruppesamtale på neste generasjon nødnett vil kunne samle brukere på tvers av mobilnettene.

  • DSB ønsker mer informasjon om hvordan de norske nettoperatørene ser for seg neste generasjons nødnett. Bilde: Laura Svenheim/DSB

- Dette er bra for utviklingen av mobilmarkedet, og det vil gjøre det mulig å tilby mobilbrukerne bedre tjenester, understreker regjeringen i pressemeldingen. Frekvensene har gode dekningsegenskaper, og de vil derfor være viktige for å sikre utbredelse av avanserte mobiltjenester i hele landet. Dessuten er 700 MHz-båndet en av de utpekte ressursene for fremtidig utbygging av 5G, som er neste generasjon mobilnett.

 

Nød- og beredskapskommunikasjon

 

Regjeringen understreker at frekvensressursene skal dekke behov både for myndigheter og markedet

 

- Fremtidige kommunikasjonsløsninger for nød- og beredskapsetater og Forsvaret vil kunne leveres av de kommersielle mobiltilbyderne, skriver regjeringen, som også viser til at disse brukergruppene løser svært viktige samfunnsoppgaver. Det vil derfor også gjennomføres tiltak for å legge til rette for at disse samfunnsviktige brukernes behov kan bli ivaretatt gjennom en kombinasjon av myndighetspålegg og kommersielle anskaffelser.

 

Nkom sier i en artikkel på sine nettsider at auksjonen skal finne sted om et drøyt år.

 

DSB undersøker i markedet

 

DSB har 14.desember 2017 sendt ut en forespørsel i markedet (RFI) for å få informasjon om hvordan de norske nettoperatørene ser for seg fremtidens nødnett. Det er bedt om svar innen 9. februar 2018.

 

Se dokumentliste nederst på siden for å lese hele RFI-en.

 

Det stilles en rekke helt sentrale spørsmål om blant annet sikkerhet og robusthet.  

 

Hva er det aller viktigste som må innfris for at landet skal kunne stole på at et NGN i kommersielle mobilnett kan overta for dagens Nødnett? Kan sikkerheten ivaretas godt nok i et nett som deles med kommersielle brukere? Og i hvor stor del av krisespekteret (fred – krise – krig) er det realistisk å forvente at en kommersielt basert løsning kan benyttes?  

 

Hvilke oppgaver må/bør staten ta selv og hvilket ansvar må/bør ligge hos operatøren(e)?

 

Forretningsmodeller

 

Det kan synes som attraktivt å basere fremtidens nødnett på flere mobilnett. Det hevdes at dette vil gi større robusthet. DSB spør om dette er realistisk og realiserbart, eller om det eksisterer hindringer for en slik løsning. Hvilken forretningsmodell mener operatøren vil være den beste?