Nødnett dekningsdata tilgjengelig på Geonorge

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Nødnett dekningsdata tilgjengelig på Geonorge

DSB deler i dag en rekke geografiske datasett og tjenester på kart.dsb.no. Deling av Nødnett dekningsdata også via Geonorges tjeneste vil være nyttig for beredskapsaktører.
  • Dekningskartet som deles hos Geonorge er det samme som brukerne i dag ser på kart.dsb.no.

Nødnett dekningsdata, for både kjøretøymontert og håndholdt dekning, er nå gjort tilgjengelig via Geonorges kartportal. Mange beredskapsaktører benytter egne interne kartapplikasjoner som henter offentlig tilgjengelig data fra andre og sammenstiller disse med sine egne data for videre analyser.


- Ved å tilby deling av våre dekningsdata kan disse aktørene importere Nødnettdekning i egne applikasjoner. Det kan være til stor hjelp for mange beredskapsaktører å visualisere dekningen i kombinasjon med egne kartlag, sier Terje Bergman, seksjonssjef i DSB og med ansvaret for driften av Nødnett.


Dekningskartet som deles er det samme som brukerne i dag ser på kart.dsb.no. Ved bruk av ett landsdekkende kartlag vil det ikke være mulig for brukerne å se konsekvensene av utfall på enkelte basestasjoner.


- Det vil ikke være mulig å "plukke" dekningskartet fra hverandre og se dekning fra enkeltbasestasjoner. Dermed reduseres nytteverdien for aktører som ikke har gode hensikter, forklarer Bergman.


Geonorge er en del av Norge digitalt; et samarbeid mellom offentlige virksomheter med ansvar for å etablere og forvalte kartdata og annen stedfestet informasjon.


Søk frem karttjenestene i Geonorges kartkatalog, og benytt disse tjenestene i dine kartverktøy.