Nødnett i Geiranger-området er blitt mer robust

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Nødnett i Geiranger-området er blitt mer robust

Geiranger opplevde omfattende ekom-utfall i januar 2019. Nødnett ble også rammet. DSB besøkte nylig Geiranger for å informere om hva som er gjort av robusthetsøkende tiltak i området.
  • Avdelingsdirektør Sigurd Heier forteller om robusthetsøkende tiltak iverksatt i Geiranger etter Nødnett-utfall i januar.

DSB jobber systematisk med kontinuerlige tiltak for å bedre robusthet, dekning og sikkerhet i Nødnett. 

- Det er helt sentralt at de involverte aktørene har felles situasjonsforståelse. Både under hendelser og i det daglige. Ressursene må finne hverandre, innledet avdelingsdirektør for nød- og beredskapskommunikasjon i DSB, Sigurd Heier. 

Heier understreket viktigheten av å få tilbakemeldinger fra brukerne i Nødnett, og sammen kunne forbedre beredskapen ytterligere.  

Utfallet i januar

Det er én Nødnett-ring med fire basestasjoner i området. I januar ble ringen brutt fordi basestasjonen på Dalsnibba hadde gått ned i forkant av hendelsen i Geiranger 14. januar. Basestasjonene i Geiranger, Hellesylt og Geirangerfjorden fungerte som normalt og ble matet inn fra hver sin ende i ringen. Deretter ble det brudd på en telenorlinje ved Geiranger. Kort tid senere oppstod en ny feil - denne gangen gikk en leid Telenor-linje ned på grunn av strømbrudd i Hellesylt. Dette skyldtes trolig trefall over linjen. Disse kom opp igjen sent samme dag og neste dag.

- Vi har ingen vaksine for å gjøre Nødnett 100 %, men det fratar ikke noen muligheten til å gjøre sitt beste hver dag, sa Heier. 

Gjennomførte tiltak for forbedringer i Geiranger-området

  1. Det er implementert en teknisk installasjon i Geiranger som gjør det mulig å koble Nødnett-ringen forbi basestasjonen på Dalsnibba hvis denne skulle gå ned. Slik opprettholdes redundans, det vil si at resten av ringen er like robust og har to føringsveier inn.

  2. Utbedret overføringen av diesel mellom tankene for aggregatet på Dalsnibba. 

  3. Brenselcelleteknologi drevet av metanol er etablert som en backup på Dalsnibba på vinterstid. Kan ta over hvis dieseltank for aggergat går tom før det er mulighet for etterfylling.

  4. Basestasjonene i Geiranger og Hellesylt er begge gitt mulighet til å fungere lokalt og gi lokal dekning, selv om forbindelsen til resten av nettet faller bort.

  5. Det er viktig at vi alle fortsetter å ha fokus på opplæring og informasjon om mulighetene for bruk av Nødnett i områder med utfall av dekning/ikke-etablert dekning. DSB arrangerer jevnlig fagdager hvor dette er tema. 

Deltakere

I tillegg til DSB og Motorola var Atle Morsund fra justis- og beredskapsavdelingen ved Fylkesmannen i Møre og Romsdal, ordfører i Stranda kommune Jan Ove Tryggestad, ordfører i Norddal kommune Arne Sandnes og brannsjef i Stranda Inge Teigen til stede på møtet.