Nødnett og ekstremværet Frank

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Nødnett og ekstremværet Frank

Ekstremværet Frank med sterk vind er varslet og nå på vei inn over deler av Nordland og Troms. DSB er i beredskap og gjør det vi kan for å holde Nødnett tilgjengelig gjennom uværet.
  • Illustrasjonsfoto.

Meteorologisk institutt har sendt ut ekstremværvarsel på ekstremt kraftige vindkast på 35-50 m/s som rammer lokalt Salten, Ofoten, Nord-Helgeland, Troms. Tilgrensede områder vil også bli berørt. Været sammenliknes med været Ylva som traff i 2017. 

Robustheten i Nødnett med blant annet god reservestrømkapasitet og doble telelinjer inn til alle basestasjoner bidrar til å redusere risikoen for utfall i Nødnett. Likevel kan langvarige strømbrudd medføre utfall i Nødnett. Ekstremvær kan også medføre utfall av transmisjonslinjer og gjøre direkte skader på Nødnettutstyr eller master hvor Nødnett er innplassert.

Værholdene kan gjøre det vanskelig å iverksette umiddelbar feilretting i Nødnett ved et utfall, både hos strømleverandører og for Nødnett sitt eget bakkemannskap.

Hva gjøres for å styrke beredskapen i Nødnett?

DSB (ved avd. som har ansvar for Nødnett) har satt stab på operasjonelt nivå og følger utviklingen tett. Vi har tett kontakt med underleverandører og bakkemannskap til Nødnett for å sikre at de også er i beredskap med tilstrekkelig ressurser.

Ved strømbrudd iverksettes strømsparende tiltak på basestasjoner som går på batteri (reservestrøm) for å forlenge varigheten.

Transportable basestasjoner som er utplassert i Bodø, Tromsø og Kirkenes kan kjøres ut ved langvarig utfall og etter behov. Disse er vanskelige å utplassere i sterke vindkast, så dette tiltaket er mest aktuelt i etterkant av uværet hvis Nødnett er påført store skader som forårsaker langvarige utfall.

Hva kan brukerne gjøre?

DSB anbefaler at alle radioterminaler er fulladet og at brukerne forbereder seg på at det kan komme utfall i Nødnett. DSB minner om at radioterminalene kan brukes i direktemodus (DMO) på et skadested og er da ikke avhengig av at nettet er tilgjengelig.

Informasjon og varsling

Driftsoperatøren Motorola varsler rutinemessig, på bakgrunn av dagens avtaleverk, de tre driftsorganisasjonene i Nødnett; Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO), Brukertjenestesenter/Branns driftsorganisasjon (BTS/BDO) og Politiets IKT-tjenester (PIT), ved planlagt arbeid eller større hendelser i Nødnett. De tre driftsorganisasjonene varsler videre til sine berørte operasjonssentraler. Varsling og kommunikasjon fra operasjonssentralene videre ut til sluttbruker hos helse, brann og politi varierer.

DSB Nødnett vil regelmessig sende ut situasjonsrapport med informasjon om status og kapasitet for Nødnett i berørte områder til relevante aktører.

Kundenes kontaktpunkt er egen driftsorganisasjon: Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett, Politiets IKT-tjenester eller Branns driftsorganisasjon.

Brukere kan også følge med på status på utfall på Nødnett driftsstatus. Tjenesten krever innlogging og at brukere er lagt til av sin organisasjon. Mer informasjon her: https://www.nodnett.no/tjenester/nodnett-driftsstatus/.