Nødnett ved tunnelbrann

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Nødnett ved tunnelbrann

Det nye nødnettet fungerte meget bra under slukke- og redningsarbeidet i Oslofjordtunnelen på ettermiddagen tirsdag 29. mars.
  • Illustrasjonsbilde Foto: DNK

Ved 13-tiden oppsto det brann i en trailer lastet med papir, og det førte til kraftig røykutvikling. Ingen personer ble alvorlig skadet.

Brannmannskaper fra Buskerud og Akershus deltok i den krevende innsatsen, og de konkluderer med at nødnettet besto prøven.

- Nødnettet ble benyttet som aksjonssamband under hele operasjonen. Til tross for et høyt støynivå fra viftene inne i den over sju kilometer lange tunnelen, var talekvaliteten god, sier beredskapsleder og varabrannsjef i Søndre Follo Brannvesen, Johan Stokkeland.

Noen utfordringer

Kommunikasjonen mellom mannskapene fra Buskerud og mannskapene fra Akershus var ikke optimal. Det skyldtes at Røyken og Hurum brannvesen fremdeles benytter det gamle analoge sambandet, mens Søndre Follo Brannvesen har tatt det nye nødnettet i bruk.

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som har ansvaret for innføringen av det nye nødnettet i brannvesen og kommuner.

- Denne brannen ga oss verdifull erfaring om hvordan det nye nødnettet  i praksis fungerer ved store hendelser, sier seniorrådgiver i DSB, Jan Helge Kaiser.

Han viser også til den dramatiske brannen i et boligkompleks på Rykkinn i Bærum i går. Om lag 70 mannskaper var i aksjon, og også der fungerte nødnettet meget bra.