Nødnett velegnet til røykdykking

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Nødnett velegnet til røykdykking

TETRA i DMO har tilstrekkelig dekning til å kunne brukes som røykdykkerradio, sier DSB etter ny studie.
  • Illustrasjonsfoto røykdykking

24 av de 29 brannvesen som er i Nødnetts første utbyggingstrinn bruker allerede Nødnett til røykdykking. Nå er det gjennomført et prosjekt som bekrefter at Nødnettdekningen er tilfredsstillende for arbeidet.

Prosjektet foregikk høsten 2012 og omfattet laboratorietester, litteraturgransking og praktiske målinger på fire utvalgte bygninger i Trondheimsregionen. Sju forskjellige terminaltyper inngikk i testingen, herunder fire forskjellige Tetra-terminaler og tre forskjellige UHF-terminaler. Radioene som ble valgt ut brukes av flere heltidsbrannvesen i dag.

– Funnene fra testen viser at det i hovedsak var liten forskjell mellom ytelsen til den beste Tetra-radioen og den beste UHF-radioen, skriver DSB på sine nettsider.

Tilstrekkelig dekning

Det var større forskjell mellom den dårligste og beste UHF-radioen i testen enn det var mellom den beste UHF-radioen og den beste Tetra-radioen Begge de aktuelle UHF-radioene brukes av brannvesen i dag.

– DSB tolker dette som at det er grunnlag for å si at Tetra i DMO har tilstrekkelig dekning til å kunne brukes som røykdykkerradio. Med bakgrunn i testen er det ikke mulig å fastslå om det er vesentlige kvalitetsforskjeller mellom de ulike teknologiene, skriver DSB på sine nettsider.

DSB har en målsetting om at Tetra skal understøtte røyk- og kjemikaliedykking. For neste trinn i utbyggingen har DSB sammen med brannvesen og DNK identifisert og etablert tiltak for at Nødnett skal fungere bedre også til dette formålet. Blant tiltakene er bilmonterte repeatere/gatewayer som kan utvide dekningen lokalt ved behov.

Brannsjefen bestemmer

Det er brannsjefen som bestemmer hva slags samband som best egner seg i en innsats. Her er det flere faktorer som må telle inn.

– I tillegg til dekning bør eksempelvis enhetlig radio i brannvesenet tas med i betraktningen. Ved røykdykking i Tetra får mannskapene kun en radiotype å forholde seg til som kan brukes i alle sammenhenger. Ved røykdykking i tuneller vil ikke det gamle utstyret gi samme mulighet for samband. Det samme gjelder i andre områder som bygges med ekstra dekning, herunder for eksempel parkeringshus, fjellanlegg og kjøpesentre. Ved bruk av UHF radioer kan det følgelig bli nødvendig med to sett terminaler og hjelmer for mannskapene, skriver DSB.