Nødnettplaner i brannvesenet

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Nødnettplaner i brannvesenet

I disse dager pågår det intensive forberedelser for at første kommunikasjonssentral i brann, Alarmsentral Brann Øst (ABØ) i Moss, skal kunne ta i bruk Nødnettleveransen.
  • Foto: Alarmsentral Brann Øst

Planene som det har vært arbeidet etter den siste tiden la opp til at Nødnettleveransen skulle tas i operativ bruk 11. mai. Etter prøvebruk og omfattende testing for å kvalitetssikre at løsningen fungerer godt fra ende til ende, er det oppdaget noen utfordringer med telefonløsningen på sentralen. Dette medfører at mer tid må settes av til feilretting og testing og planlagt dato for operativ bruk vil forskyves noe.

Det er forventet at problemstillingen er løst innen kort tid og det arbeides for å sette ny dato for når ABØ kan ta i bruk nødnettet.