Nytt betjeningsutstyr til politiet på plass i hele landet

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Nytt betjeningsutstyr til politiet på plass i hele landet

Landets nordligste politidistrikt, Østfinnmark, har tatt i bruk nytt betjeningsutstyr for telefoni og samband.

Dermed har hele landet, med unntak av Troms politidistrikt som avventer nytt politihus i 2015, tatt i bruk første delleveransen fra Nødnett-prosjektet. Den nye løsningen skal gi bedre beredskap for både politiet og publikum.

Utstyret vil gi bedre brukervennlighet og funksjonalitet for prioritering, mottak og behandling av innkommende anrop til operasjonssentralen.
 
– Vi i politiet får et mye bedre arbeidsverktøy, og vi kan gi mye bedre service til publikum, sa politimester i Østfinnmark Ellen Katrine Hætta til avisa Finnmarken før hun åpnet den nye linja onsdag.

 Les hele saken på Finnmarken
 
 - Denne leveransen er viktig for politidistriktene som nå har fått ett mer funksjonelt og driftssikkert system for styring av samband og telefoni.  Dette er også det første steget i overgangen til et nytt, mer robust og avlyttingssikkert nett, forteller seksjonsleder Jon Are Pettersen i Direktoratet for nødkommunikasjon.
 
- Politiet blir dessuten godt forberedt i forhold til overgangen til nytt Nødnett når det er ferdig utbygd i hele landet innen utgangen av 2015, sier Pettersen.

Kommunikasjonsløsningen som tas i bruk kalles ICCS - "Integrated Command and Control System" og er utstyr som binder sammen politiets radio- og telefonisamband. Frem til de enkelte politidistriktene tar Nødnett i bruk, kobles den nye kommunikasjonsløsningen ICCS til det analoge sambandet.
 
ICCS leveres av Frequentis, som er en underleverandør for hovedleverandøren av Nødnett, Motorola.  
 
Første byggetrinn tok Nødnett i bruk i 2010. I andre byggetrinn var det Hedmark politidistrikt som var først ute med å ta i bruk ICCS, 12. juni 2012. Deretter ble det rullet ut i politidistrikt etter politidistrikt rundt ett år før de tar resten av Nødnett i bruk. Pr i dag har politiet i fylkene Akershus, Oslo, Buskerud, Hedmark og Oppland tatt i bruk hele Nødnett-leveransen. Nødnett skal bygges ut i hele landet innen utgangen av 2015.
  
Les mer om utbyggingsplanen for Nødnett