Ny tjeneste: Bruk i Sverige

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Ny tjeneste: Bruk i Sverige

Samarbeidet mellom norske og svenske nødetater forsterkes og forenkles. Som de første i verden har nå Norge og Sverige koblet sammen sine nasjonale nødnett. Dette gir nye muligheter for grenseoverskridende samarbeid.
  • Med tjenesten Samvirke Sverige kan nødetater i begge land samarbeide i felles talegrupper.

Tjenesten gjør det mulig for norske og svenske nødetater å samvirke i felles talegrupper, samt å sende meldinger og gjøre individanrop. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Myndigheten för Sämhallsskydd och beredskap (MSB) har, sammen med norske og svenske nødetater, etablert felles norsk-svenske talegrupper, kalt NOSE-talegrupper. Disse talegruppene er tilgjengelig for brukere i begge land. 

 

For å kunne ta den nye tjenesten i bruk, må organisasjonen være godkjent som Samvirke Sverige aktør og ha en svensk samarbeidspartner. Nødetatene og Tollvesenet er forhåndsgodkjent for tjenesten og har etablert egne NOSE-talegrupper.

 

For å kunne ta med radioterminalen ved innsatser eller oppdrag i nabolandet, må tilleggsabonnementet Bruk i Sverige bestilles slik at radioterminalen legges inn som gyldig bruker i Rakel. I tillegg må radioterminalen oppdateres med nyeste programvare med migreringslisens.

 

Radioterminalen kan da migrere sømløst over til Rakelnettet og brukeren kan fortsette kommunikasjonen i NOSE-talegruppene også når innsatsen krever at man krysser grensen. Det er et begrenset antall lisenser for Bruk i Sverige og tilgangen til abonnementet skjer derfor gjennom en egen søknadsprosess.

 

Det er utarbeidet felles retningslinjer for grenseoverskridende kommunikasjon for alle som skal kommunisere i NOSE-talegruppene. Retningslinjene er foreløpig på svensk. Norsk utgave er under utarbeidelse.

 

Mer informasjon om bestilling og produktvilkår