Nytt Nødnett-magasin fra DNK

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Nytt Nødnett-magasin fra DNK

I disse dager er DNK ute med en helt ny utgave av Nødnett-magasinet som vi håper flest mulig vil lese.

Magasinet gir et godt innblikk i hvorfor vi trenger Nødnett og det omfattende utbyggingsarbeidet som pågår akkurat nå.

Nå planlegges Nødnett-innføring i nødetatene, og flere politifolk, brannfolk og helsepersonell går gjennom opplæring for å kunne ta Nødnett i bruk. Basestasjoner bygges, og det leveres radioterminaler og utstyr til nødetatenes kontrollrom. Radioterminaler installeres i helikoptre og biler. Det pågår testing, optimalisering og kvalitetssikring.

Du finner også artikler om hvordan Nødnett fungerer, om innendørsdekning, hvordan utbyggingen går, hva noen av kjernebrukerne og andre beredskapsbrukere mener, og litt om hvordan andre land arbeider med dataoverføring for nødetater.

–For DNK er det viktig og nødvendig og jevnlig komme med informasjon om Nødnettet. Vi vil informere om brukerne og deres erfaringer, synspunkter og ønsker, samt aktiviteter vi er involvert i. Nødnett er en stor investering for landet, og det er vår plikt å få fram mulighetene det åpner for, sier direktør Tor Helge Lyngstøl.

Nødnett brukes allerede i dag som bærer for mindre mengder data. Framtidens nødetater kommer til å bruke dataapplikasjoner i større grad enn det de er klare for å gjøre i dag. Foreløpig finnes det ikke én enkelt teknologi som dekker alle de framtidige behov nødetatene har for rask, gruppebasert tale og dataoverføring av større datamengder. 

–Dette er løsninger som ligger mange år fram i tid, og DNK bidrar i det internasjonale arbeidet for å sikre standarder på feltet. I mellomtiden arbeider DNK for å tilby nødetatene raskere dataoverføring over Nødnett enn det nettet håndterer i dag, opplyser Lyngstøl.

God lesning!

Her kan du lese Nødnettmagasinet.