Offisiell åpning av Nødnett!

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Offisiell åpning av Nødnett!

Tirsdag 17. august ble det nye digitale Nødnett åpnet offisielt. Dette var en markering av at alle nødetatene, dvs. brann, helse og politi, nå har tatt i bruk Nødnett.
  • Alle nødetatene har nå tatt i bruk Nødnett. Bildet er fra en øvelse. Foto: DNK

Markeringen ble foretatt i Østfold som var først ute med å ta Nødnett i bruk.

Åpningen ble gjort av Nærings - og handelsminister Trond Giske (settestatsråd), sammen med Justisminister Knut Storberget og Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

De første operative brukerne gikk over til Nødnett i desember 2009. I løpet av de siste 6 månedene har alle politiets brukere i første utbyggingsområdet tatt i bruk Nødnett som sitt primærsamband og de første brukergruppene i brannvesen og helsetjenesten har gått over til det nye nettet.

Under åpningen ble det gjort en demonstrasjon av det nye sambandet ved at en trafikkulykke ble simulert. Når nødetatene nå er på samme radiosamband gir det mulighet for å bedre samhandlingen mellom aktørene, blant annet ved at de kan kommunisere med hverandre på vei til et skadested. En annen stor fordel er at Nødnett er sikret mot avlytting, noe som gjør at brukerne kan formidle sensitive opplysninger over nettet.

Under markeringen ble det fra talerstolen fokusert på betydningen av nødnettet som et grunnleggende og viktig arbeidsverktøy for etatene, og at man nå kan ha håp om en enda bedre redningstjeneste der flere liv kan reddes. Det ble også fokusert på at man med det nye nettet opplever god talekvalitet og bedre dekning enn det man har hatt tidligere.