Øker kapasiteten i Nødnett

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Øker kapasiteten i Nødnett

Politi, ambulansepersonale, brannvesen, redningsskøyter og Røde Kors bruker Nødnett under øvelsen SkagEx11 som pågår i ytre Oslofjord. Hele 3000 personer deltar.
  • Også redningsskøyte var med på øvelsen Foto: DNK

  • Stor beredskap på plass

Helse og politi samarbeidet med en rekke andre under SkagEx11.En stor ulykke vil sjelden bli varslet i forkant. SkagEx11 simulerer en kollisjon mellom to skip, ett passasjerskip og ett tankskip. Mer enn 350 personer blir skadet, og må fraktes til behandling. Det er ikke lett å finne alle. Bruken av Nødnett må bli omfattende. 

DNK oppjusterte ikke kapasiteten i Nødnett ved Hvaler i forkant av øvelsen.  Et team av medarbeidere i DNK har fulgt med på belastningen i nettet. De kunne se hvordan ble vanskelig å komme gjennom med samtaler på den mest brukte basestasjonen. – DNK besluttet allerede i 2010 en vesentlig, permanent økning av kapasiteten i Nødnett, sier DNKs direktør Tor Helge Lyngstøl. Kapasitetsøkningen betyr samtidig at nettet blir betydelig mer robust.

Terje Myhre, avdelingsleder for drift i Nødnett, forklarer at kapasiteten i Oslo ble økt i sommeren 2010.  Nå skal kapasiteten i Nødnett styrkes også andre steder.

- I framtiden skal alle Nødnett-basestasjoner ha høyere kapasitet enn den mest benyttede basestasjonen ved Hvaler, fastslår Tor Helge Lyngstøl.

Effektiv bruk av Nødnett

- Kunnskapen fra slike øvelser er svært verdifull, sier Terje Myhre. Når store hendelser skjer på små steder, får man mange brukere der det vanligvis er lite trafikk. Dette stiller store krav til bruken av sambandet. Sambandsskikk og effektiv bruk av talegruppene er viktig. – Vi ser at det er en del å lære om effektiv bruk av sambandet når svært mange personer bruker Nødnett i et begrenset geografisk område med lav trafikk i det daglige.

Man må med andre ord både ha god nok kapasitet og god praktisk bruk av nettet.

Både det dagligdagse og det ekstraordinære

Redningsselskapet deltok også i SkagEx11 med flere redningsskøyter.- Erfaringene etter Utøya- og Oslo-terroren den 22. juli 2011 har vist hvor viktig et godt, robust samband er, understreker Tor Helge Lyngstøl. Når det gjelder nødkommunikasjon kan man ikke velge en løsning på minste sparebluss, kun egnet for å håndtere dagligdagse hendelser. Minimumsløsninger vil falle gjennom når det skjer noe ekstraordinært.