Pilotprosjekt med nødnett

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Pilotprosjekt med nødnett i sivilforsvaret

Sivilforsvaret er en statlig forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene og en viktig aktør i den norske redningstjenesten. Nå har de startet et pilotprosjekt med nytt nødnett.
  • Illustrasjonsbilde Foto: DNK

Oslo og Akershus, Østfold og nedre del av Buskerud er først ut.

Sivilforsvaret er organisert og utstyrt for å gi operativ støtte til nød- og beredskapsetatene, og nødnett vil gi bedre muligheter for samhandling mellom disse.