Ønsker flere på Nødnett

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Ønsker flere på Nødnett

Nærmere 60 representanter fra ulike aktører i Sogn og Fjordane hadde funnet veien til idylliske Skei i Jølster for å høre om mulighetene for bruk av Nødnett.
  • Nærmere 60 representanter fra kommuner og private bedrifter i Sogn og Fjordane var på plass under informasmøtet i Skei. Foto: DNK

  • Sogn og Fjordane viste seg fra sin beste side under møtet i Skei. Foto:DNK

DNK har i samarbeid fylkesmennene i Sogn og Fjordane og Vestfold startet et pilotprosjekt for å få flere brukere på Nødnett. Det siste informasjonsmøtet i piloten ble gjennomført i Sogn og Fjordane denne uken. 

− DNK har som mål å få alle de viktigste samvirkeaktørene til nødetatene inn som radioterminalbrukere i Nødnett i løpet av 2018. Hensikten med piloten er å opparbeide et grunnlag for et effektivt innføringskonsept for utrulling i resten av landet, forteller Nina Myren, avdelingsdirektør i DNK.

Informasjonsmøtet i Vestfold ble gjennomført i august, og nå var turen kommet til Sogn og Fjordane.

Erfaringer med Nødnett i Sogn og Fjordane

I Skei var de fremmøtte fra både private og offentlige virksomheter, noen mer erfarne med Nødnett enn andre. Felles for de alle er at de har ansvar for sikkerhet og viktige samfunnsfunksjoner i et fylke med mye vær og store avstander når ulykken er et faktum.

Rådmann i Gulen, Reidun Halland, fortalte om erfaringene og utfordringene med Nødnett i kommunen, og påpekte viktigheten av god opplæring. I Gulen håper de at kriseledelsen kan være koblet på Nødnett før vinteren setter inn.

− Under stormen Tor, opplevde vi utfall av så å si alt annet enn Nødnett. Brann og redning i kommunen ble plassert ut på omsorgssentrene med Nødnett-terminaler. Selv fikk jeg lynopplæring i Nødnett, slik at vi hadde kommunikasjon, fortalte Halland. 

Ny arbeidssituasjon med Nødnett

Også Reinhardt Sørensen, brannsjef i Aurland, fortalte om erfaringer ved bruk av Nødnett. Utgangspunktet var de to brannene i Gudvangatunnelen, der Nødnett gav brannmannskapet en helt annen arbeidssituasjon under brannen i 2015 sammenlignet med 2013.

− Med toveiskommunikasjon internt og mulighet til å lytte til brannvesenet fra Voss, visste vi hva som skjedde på den andre siden av tunnelen, forklarte Sørensen. Han var også opptatt av å øve på hendelser i tunnel og at en av suksesskriteriene for bruk av Nødnett er et klart og tydelig sambandsreglement. Han håpte også at veitrafikksentralen (VTS) kan få koblet seg på Nødnett.

− Hadde vi hatt kontakt med VTS over Nødnett, hadde vi klart å snu røyken tidligere, understreket Sørensen. Nå gikk det tre meldinger frem og tilbake over mobiltelefon, før VTS, som styrer ventilasjonen i tunnelen, var helt sikre på at røyken ble snudd riktig vei. 

Oppfordring fra fylkesberedskapssjefen

Flere problemstillinger ble løftet frem og diskutert under møtet i Skei. Er Nødnett et verktøy vi har behov for? Er det kapasitet nok til flere i nettet? Hvor vanskelig er det å bruke?

Oppfordringen fra fylkesberedskapssjef Haavard Stensvand var klar:

− Det er utrolig fint om flere blir med i piloten. Det vil bidra til å løfte problemstillinger og gi mange erfaringer, slik at vi får best mulig kunnskap om alle sider ved Nødnett. Det vil også være veldig bra om kommunene kan prøve ut hvordan Nødnett kan brukes i daglig drift, som i hjemmesykepleien, barnevern, teknisk etat eller vannforsyningen. Se også om det kan gi merverdier i ett litt lengre perspektiv.

For interesserte aktører i Vestfold og Sogn og Fjordane er det mulighet til å melde seg på piloten frem til 1. oktober ved å fylle inn søknadsskjemaet for nye kunder (fristen er utløpt).