TETRA verdenskongress 2011

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

TETRA verdenskongress: Talegrupper, tillit og videreutvikling

TETRA World Congress ble avholdt i Budapest fra 24-27. mai 2011. Dette en sentral konferanse om TETRA, teknologien som brukes i Nødnett.
  • Illustrasjonsbilde Foto: DNK

Tor Helge Lyngstøl, direktør i Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK), presenterte det norske Nødnettprosjektet i ett av innleggene ved konferansen.

- I Norge har nødetatene vært med fra starten, og det er Norges modell med tidlig brukerinvolvering som er utgangspunktet for foredraget ved kongressen, sier Tor Helge Lyngstøl.

I tillegg er det norske Nødnettprosjektet unikt fordi leveransen inkluderer både TETRA-nettet og kontrollromsløsninger.

Fra hanskevennlige radioer til ”killer-apps”

Temaene på konferansen spente fra praktisk bruk i felten, via aktuell videreutvikling av TETRA-nett, til analyser og fremtidsvisjoner om hvordan teknologien bør videreutvikles. Utstillerne viste de nyeste software- og hardwareløsningene sine. De viste også alt fra radioer med mange funksjoner til løsninger som kan benytte ulike netteknologier i tillegg til TETRA.

Men mange av utstillerne viste også terminaler som var laget enklest mulig. Man må ikke glemme at TETRA er en robust teknologi, med fokus på gruppekommunikasjon i krevende sammenhenger. I slike sammenhenger er det enkleste ofte det beste. Mange brukere trenger i praksis en radio som er enkel å betjene.

Flere eksempler på programmer, applikasjoner (”apps”) ble diskutert, og noen ble også demonstrert. Flere av talerne påpekte at man kan utvikle flere applikasjoner for TETRA-terminaler, gjerne ved bruk av åpne standarder.

Veien videre

Svært mange av foredragsholderne vektla at TETRA er den beste kommunikasjonsløsningen for kritiske oppdrag. TETRA vil være det riktige valget i mange år fremover når det gjelder tale og gruppesamband.

 - Det er ikke mulig i dag å navngi noen ny teknologi som innen rimelig tid kan tilfredsstille kravene til "mission critical" kommunikasjon på samme måte som TETRA, sier Lyngstøl.

Utviklingen av en telekomstandard som TETRA tar lang tid, men det gir tilgjengjeld en trygg ramme, både for brukere, operatører og leverandører.

Det er begrenset hvor stor dataoverføringskapasitet man har i TETRA-nett. Ett av temaene som ble fulgt opp på konferansen var hvordan man kan øke denne. Norge var det første landet som kontraktsfestet at det skulle bli levert økt dataoverføringskapasitet ved bruk av TETRA Enhanced Data Service (TEDS) ved en del basestasjoner. TEDS er ennå ikke rullet ut i større nett, men ble demonstrert som tjeneste med tilhørende utstyr på messen. 

Dersom man skal ha enda raskere dataoverføring enn hva TEDS kan tilby, må man satse på å bruke andre teknologier i tillegg til TETRA. Ulike løsninger for dette ble diskutert, blant annet bredbånd levert per mobil (LTE) eller Wimax.

For å kunne dra nytte av andre mobile dataoverføringsteknologier, må man sikre at man har tilgang til egnede frekvenser. Frekvenser er imidlertid ikke en uendelig ressurs. Operatører av kommersielle nett har større betalingsevne, og flere foredragsholdere påpekte hvor viktig det er med en samordnet satsing fra flere lands side for å sikre frekvenser som databærere ved nød- og beredskapsbruk.