Fellsfunksjonen

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Fellesfunksjonen

Prisøkningen som ble satt i kraft 01.01.2020 vil finansiere en sentralfunksjon som ivaretar fellesløsninger og fellesavtaler for brukerutstyr tilknyttet Nødnett. 
  • Eierskapet til brukerutstyret i Nødnett er overført til eiermiljøene i helse- og justissektoren. Fellesfunksjonen fører til prisøkning på operatørplasser for kontrollrom og radioterminalabonnementer for etatene. Bilde: Fredrik Naumann

Fellesfunksjonen

Eierskapet til brukerutstyret i Nødnett er overført til eiermiljøene i helse- og justissektoren. Fellesfunksjonen sikrer kjernebrukerne av Nødnett (brann, politi og helse) felles basisfunksjonalitet, enhetlig utvikling og gode leverandøravtaler slik at samhandlings- og integrasjonsgevinster mellom nødetatene blir opprettholdt og videreutviklet.

Hovedtyngden av oppgavene som fellesfunksjonen ivaretar er knyttet til administrasjon og forvaltning av kontrakt om vedlikehold og support av kontrollromsutstyr. I tillegg ivaretar funksjonen tjenester for bruk av radioterminaler.

Brukerfinansiering

DSB har, i samarbeid med POD, Politiets IKT-tjenester (PIT), HDO og Hdir, utarbeidet en omforent løsning til innhold i fellesfunksjonen, samt fakturering av ressursbruk. Det har vært fokus på å finne en løsning som i størst mulig grad fører til en akseptabel løsning for brukerne. Det omforente forslaget om brukerbetaling av fellesfunksjonen er besluttet av Stortinget og innføres etter enighet med etatene fra 2020.

Det er enighet om at de totale kostnadene bør fordeles etter dagens og fremtidens benyttelse av fellesfunksjonen. Fordelingen skjer etter en beregning der 70 % vektes etter antall operatørplasser i kontrollrommene, og 30 % etter antall radioterminalabonnementer.

Berørte aktører er informert pr. brev, og det henvises til dette brevet for ytterligere informasjon og detaljer.

Les mer om fellesfunksjonen.