Vellykket første test av sammenkoblingen mellom Nødnett og Rakel

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Vellykket første test av sammenkoblingen mellom Nødnett og Rakel

Nødnett kobles i år sammen med det svenske Rakel-nettet. 28.juni ble det for første gang gjennomført live-tester direkte i nettet i egne talegrupper på tvers av landegrensen.
  • Norge og Sverige har en lang tradisjon for grensesamarbeid og har kommet lenger enn de fleste andre land når det gjelder å forene de nasjonale nødnettene. Illustrasjonsfoto: DNK

Arbeidet med å koble sammen de to nasjonale nettene er et utviklingssamarbeid mellom norske Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) og svenske Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Arbeidet er unikt og har vekket stor interesse internasjonalt. Det er første gang i verden at to nasjonale kommunikasjonssystemer basert på TETRA-teknologien får en fast sammenkopling.