Samarbeid over grensen: temasamlinger for brann- og redningsvesen

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Samarbeid over grensen: temasamlinger for brann- og redningsvesen

Vi inviterer til temasamling for brann- og redningsvesen i Norge og Sverige.

DSB ønsker å legge til rette for at norske og svenske brann- og redningsvesen benytter seg av muligheten for grenseoverskridende kommunikasjon. 110-sentralene i grenseområdene og tilknyttede brann- og redningsvesen inviteres derfor til felles samlinger med SOS-centralene og brann- og redningsvesen fra svensk side.

Målet med samlingene er å presentere tjenesten, samt identifisere nødvendige tiltak for at brann- og redningsvesenet på begge sider av riksgrensen skal kunne kommunisere med hverandre under felles innsats. 

Om samlingene: 

3. mai, Kongsvinger

 

Adresse: Politihøgskolens Utdanningssenter, Motjernsvegen 21, 2213 Kongsvinger.

 

Tidspunkt kl. 10.00-15.00

14.mai: Trondheim/Værnes

Adresse: Radisson Værnes, Lufthavnveien 30, 7502 Stjørdal.

Tidspunkt: 10.00-15.00

22.mai: Bodø

Adresse: Salten Brann IKS, Olav V gate 200, 8070 Bodø

 

Tidspunkt: 10.00-15.00

   

 

 

Påmelding temasamling

Hvilken samling vil du delta på?
An error has occurred while getting captcha image