Bruk av Nødnett ved hendelser

På Nødnettdagene 2021 ble det fokusert på bruk av Nødnett ved hendelser og under redningsoperasjoner. Vi fikk høre fra de som var blant de første på stedet:

Skredet i Gjerdrum:

Ambulansekapringen i Oslo:

Raset i Jølster:

Viking Sky: