Spørsmål og svar

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) eig Nødnett og har det overordna ansvaret for drifta. DSB har ein driftsavtale med Motorola Solutions som gjeld til 2026.

Utstyret som knytte brukara opp mot Nødnett driftas av nødetatenes egne driftsorganisasjoner, hhv. Helsetjenestens driftsorganisasjon for helsetenesta, Politiets IKT-tjenester for politiet og Branns driftsorganisasjon for brannvesenet og andre brukarar.

Her kan du lese meir om dei mange aktørane som er involvert i drifta av Nødnett.

BDO står for Branns driftsorganisasjon (BDO), og er underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

BDO drifter Nødnett-utstyr på 110-sentraler, samt programmerer radioterminaler til brannvesenet og andre brukere i Nødnett og er utstyrt med egen IT-arkitektur for enhver tid å kunne kvalitetssikre, drifte, administrere, overvåke, feilrette, oppgradere, utvikle og teste brannvesenets utstyr knyttet til Nødnett.

BDO utfører teknisk feilhåndtering av kritiske feil 24 timer i døgnet. Installasjonen inkluderer egen serverpark med tilhørende IT-arkitektur for å kunne håndtere brukerstøtte, teknisk overvåkning og teknisk feilhåndtering 24 timer i døgnet.

BDO er organisert under enheten Kunder og beredskap i avdeling for Nød- og beredskapskommunikasjon, og har avdelingskontor i Moss. 

BDO har ansvar for:

- Brukerstøtte og teknisk drift til radioterminaler
- Drift av Nødnett-utstyr på 110-sentraler og andre kontrollrom
- «Single point of contact» med leverandørens feilhåndteringssenter
- Teknisk feilhåndtering 24 timer i døgnet på kritiske feil
- Utvikling, bistand og test av ny funksjonalitet
- Håndtering av situasjoner med manglende dekning
- Kursing
- Prosjektstøtte

Les mer om BDO her