Transmisjon

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Transmisjon

Utstyr i kontrollrommene tilknyttes Nødnett med transmisjonslinjer.

Leverandør av Nødnett har ansvaret for å etablere transmisjon med avtalt kapasitet mellom Nødnett, kontrollrommene og driftssentrene til etatene. DSBs eksklusive rett til å levere transmisjon til dette formålet er begrunnet i leverandør av Nødnett sitt ende-til-ende ansvar for at Nødnett og at utstyr skal fungere sammen til avtalt kvalitet.

 

Til kontrollrom kan det leveres to typer transmisjonslinjer: E1 leid linje og IP VPN linje

 

E1 leid linje (samband for telefoni)

Leid linje gir et fast og dedikert transmisjonslinje med datasikkerhet og høy kvalitet. Leid linje sikrer kontrollrom tilgang til å kunne kommunisere med radioterminaler og offentlig telefoni.

 

IP VPN linje (samband for IP tjenester)

Til hvert kontrollrom leveres det en IP VPN linje hvor Nødnetts leverandør drifter en ende-til-ende tjeneste og overvåker tjenesten kontinuerlig. IP VPN linjen leveres med både kryptering og QoS som standard.