Priser og vilkår

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Ved bestilling av abonnement, produkter eller tjenester forplikter kunden seg til de enhver tid gjeldende abonnementsvilkår, produktvilkår og priser tilgjengelig på www.nodnett.no

Abonnementsvilkår er de generelle vilkår for alle abonnement. I vilkårene finner du blant annet definisjoner, rutiner, prosesser og retningslinjer for bruk.

Produktvilkår
 er spesifikke for det enkelte produktet. I produktvilkårene er det blant annet beskrevet funksjonalitet, felles rutiner og gjensidige forpliktelser.

Prislisten gir en oversikt over gjeldende priser. Prislisten indeksreguleres hvert år.

Ved vesentlige endringer i priser og vilkår vil kunden bli varslet.