M2M / SCADA

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

M2M / SCADA

Med dataabonnement kan du sette opp egne M2M / SCADA-løsninger i Nødnett.

dataabonnement.png

Om M2M / SCADA

M2M (maskin-til-maskin-kommunikasjon) og SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) er eksempler på bruksområder for dataabonnement i Nødnett. Modem med dataabonnement kan benyttes til innhenting av sensordata, avlesning av alarmer og overvåking av utstyr. Teknologien blir brukt til å overvåke eller styre industrielle prosesser, strømforsyning, vannverk etc. I Nødnett benyttes teknologien til styring og overvåking av samfunnskritisk infrastruktur. 

Hvordan bestille?

For å få M2M / SCADA-løsninger trenger du følgende: 

*Det er også mulig å benytte modem-til-modem kommunikasjon ved mindre installasjoner. 
**Kunden er selv ansvarlig for å anskaffe en slik løsning. På den måten kan kunden sikre at løsningen imøtekommer kundens krav. Før løsningen kan tilknyttes Nødnett, må den være typegodkjent av DSB.

Fyll ut bestillingsskjema for dataabonnement for modem og send i retur med signatur til abonnement@dsb.no