Posisjonering

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Posisjonering

Posisjonering i Nødnett gir muligheten til å få oversikt over GPS-posisjonen til Nødnettbrukere.

Om posisjonering

Posisjonering i Nødnett gir muligheten til å få oversikt over GPS-posisjonen til Nødnettbrukere i egen organisasjon. Radioterminaler med GPS-funksjonalitet kan formidle sin posisjon inn i Nødnett, og ulike applikasjoner og løsninger kan få tilgang til denne informasjonen.

Hvordan bestille? 

For å få nytte av posisjoneringsinformasjonen i Nødnett trenger du følgende: 

  • Nødnettabonnement - posisjonering er per i dag inkludert i alle våre abonnement
  • Radioterminal eller modem med GPS-posisjonering
  • Kontrollromstilknytning med posisjonering
  • Applikasjon eller tjeneste som nyttiggjør posisjoneringsinformasjonen.*

*Kunden er selv ansvarlig for å anskaffe en slik løsning. På den måten kan kunden sikre at løsningen imøtekommer kundens krav. Før løsningen kan tilknyttes Nødnett, må den være typegodkjent av DSB.

Kontrollromstilknytning med posisjonering er under utvikling. Ta kontakt med DSB på e-post brukerhenvendelser@dsb.no dersom du er interessert i produktet. Det er planlagt lansering høsten 2017.