Tyfonsvarsling som eksempel

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Tyfonsvarsling som eksempel

Med dataabonnement kan man ha flere løsninger i Nødnett. Under finner du eksempel på hvordan Sivilforsvaret har benyttet data over Nødnett.
  • Foto:DSB

Tyfonvarsling

Sivilforsvarets varslingsanlegg er stort sett plassert i byer og tettsteder, langs vei og jernbanelinjer hvor det fraktes farlig gods, og ved virksomheter som kan slippe ut giftige eller farlige kjemiske stoffer. Plasseringen av varslingsanleggene er under kontinuerlig evaluering for å oppnå best mulig dekning. Signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen.

Som følge av at Stortinget vedtok stenging av FM-nettet besluttet Justis- og beredskapsdepartementet at DSB skulle gjennomføre en modernisering av varslingsanleggene. Våren 2016 ble det bestemt at man skulle bruke Nødnett for å utløse varslingsanleggene.

Ombyggingen av varslingsanleggene ble utført etter tidsplanen og budsjettet er holdt. Den nye løsningen gir også Sivilforsvaret anledning til å sjekke driftsstatus på det enkelte tyfonanlegg daglig. Signalet vil fortsette å varsle befolkningen som før. Meldingen om å utløse signalet sendes nå via Nødnett i stedet for FM-nettet.

Sivilforsvaret har ansvaret for å etablere, vedlikeholde og drifte varslingsanleggene. Politiet har ansvaret for å utløse varsling i fredstid.

Les mer om varslingssignalene på sikkerhverdag.no og hør signalene på sivilforsvaret.no.