Branns driftsorganisasjon (BDO)

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Branns driftsorganisasjon (BDO) er en del av DSB og drifter 110-sentralenes kontrollrom, samt radioterminaler til brannvesenet og andre brukere i Nødnett. 

BDO tilbyr blant annet:

Webbasert saksoppfølgingssystem

Kunder som har BDO som driftsansvarlig har tilgang til web-basert saksoppfølgingssystem. Hovedkontakt hos kunden får brukernavn og passord for innlogging. Det sendes et varsel til denne brukerens e-post når en sak oppdateres, lukkes eller det er nødvendig med en tilbakemelding for videre sakshåndtering. 

Hastesaker utenfor kontortid, som sperring av tapt/stjålet radioterminal eller dekningsutfall, meldes direkte til BDO:

Telefonnummer til servicedesk og beredskapsvakt: 69 20 41 51

Følg lenken for å komme til minside og saksoppfølgingssystemet.