Drift av kontrollrom

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Drift av kontrollrom

Abonnementet dekker krav definert i «Forskrift om driftsstøttetjenester til Nødnettutstyret ved brannvesenets nødalarmeringssentraler og brannvesenet for øvrig».
  • Nødetatenes driftsorganisasjoner ivaretar drifts- og vedlikeholdsoppgavene for blant annet kommunikasjonssentralløsningene til nødmeldesentralene. Foto: DNK

Det er bestemt at DSB skal levere driftsstøttetjenester til 110- sentralene. Abonnementet skal sikre brukerstøtte og teknisk drift på de til enhver tid produksjonssatte kontrollrom til 110- sentralene. BDO skal:

 

- Være et mottakssenter for alle typer henvendelser relatert til utstyr levert med nødnettsystemet. 

- Motta og om mulig retter feil - eller videresende saken til rette instans, følge opp og avslutte saken i samråd med den som meldte inn saken.

- Drifte og vedlikeholde brukerutstyr som ICCS/ Vision, antivirus, grensesnittet AFA og lydlogg, posisjonering, nettverksutstyr, SMS, E-post i kontrollrom. 

- Feilretting, inkl. utrulling av oppdateringer og skifte av hardware.

- Vedlikehold for å minske risikoen for framtidige problem og feil. Brukeradministrasjon av hvem som har tilgang til ICCS/Vision.

- Sentralisert overvåkning av alarmer og ytelse på nødnettsutstyr og transmisjonslinjer for å bidra til å gi et stabilt og oppegående kontrollrom og stabil tilkobling til Nødnett. 

- Kontinuerlig overvåkning av servere (oppetid, disk-kapasitet, ytelse), kommunikasjonsutstyr og transmisjonslinjer

- Brukerstøtte til hovedkontakt

- Oppfølging mot leverandører av brukerutstyr 

- Oppdatering av systemer, som kart og gazetter hvert kvartal. 

 

For flere detaljer og responstider se produktvilkår.