Etablering av innendørsdekning

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Erfaringene hittil er at de aller fleste bygg oppnår tilfredsstillende innendørsdekning, men dekningen avhenger av byggenes konstruksjon. 

I noen bygg kan bruken av gateway fra nødetatenes biler kunne gi midlertidig innendørsdekning. Følg lenken for å lese mer om gateway og direktemodus.  

Utvidet innendørsdekning må godkjennes av DSB 

For å kunne sikre kvaliteten i radionettet, samt opprettholde ansvaret som eier av Nødnett, må faste anlegg for innendørsdekning etableres kun etter godkjennelse av DSB. Mer om mulige forstyrrelser i nettet ved etablering av repeatere.

Etablering av utvidet innendørsdekning:  

  1. Forespørsel om utvidet innendørsdekning skal sendes DSB. Behovet for utvidet dekning må være dokumentert av Nødnettbrukere. Dette gjelder både for eksisterende bygg og nybygg. For eksisterende bygg bes søkeren vurdere i samarbeid med lokale brukere om spesialradioer/gateway i biler vil dekke behovet for innendørsdekning.

  2. Innsendt forespørsel om utvidet dekning vil vurderes av DSB. Hvis det foreligger et reelt behov vil DSB og byggeier/søker inngå avtale for videre analyse og utarbeidelse av designforslag (del 1). DSB vil i samarbeid med underleverandør analysere hvilken løsning som er optimal i hvert enkelt tilfelle. Analyse- og designfasens omfang avhenger av kompleksitet, og faktureres etter medgått tid og materiell. I designforslaget presenteres kostnader for å etablere selve anlegget, samt årlige driftskostnader.

  3. Byggeier/søker tar deretter stilling til om det er ønskelig å gå til bestilling av installasjon og integrasjon/idriftsetting til gitt pris (del 2).

Alle aktive komponenter i et slikt anlegg leveres, installeres, driftes og eies av DSB med underleverandører. Eventuell design, installasjon og drift av passive komponenter må godkjennes av DSB.  

Finansiering av innendørsanlegg i sin helhet bekostes av byggeier/bruker. Dette gjelder også for flytting av eksisterende anlegg og etablering av nye nødetatsbygg. 

Visste du at...

  • Rundt 2060 basestasjoner er i drift, noe som gir god dekning på hele fastlandet.

  • Nødnett dekker 86 prosent av landets areal og nær 100 prosent av befolkningen.