Forstyrrelser i nettet ved etablering av innendørsdekning

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Forstyrrelser i nettet ved etablering av innendørsdekning

Signaler fra repeatere kan forstyrre det eksisterende radionettet til Nødnett, og i verste fall gi dårligere dekning eller blokkere nettet for brukerne av nettet. Det er derfor nødvendig å sikre den radiotekniske kvaliteten på repeatere i nettet som Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB)/leverandør Motorola leverer.

DSB har en turnkey-kontrakt med sin hovedleverandør Motorola, og det påhviler leverandøren et ansvar for å levere et nøkkelferdig system, i samsvar med de forhåndsoppstilte spesifikasjonene. Dette ansvaret gjelder også for utstyr som skal anvendes for å etablere utvidet innendørsdekning, og de tekniske kravene til utstyret reguleres av Nødnett-kontrakten. Det betyr at alle aktive komponenter, for eksempel repeatere, som er nødvendig for å kunne etablere utvidet innendørsdekning, må bli levert, installert og driftet av Motorola/DSB. 

DSB er tildelt frekvensbånd fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) - radionettverk i 380-400 MHz båndet basert på TETRA. Frekvensbåndet kan ikke benyttes uten avtale med innehaver (DSB). Nkom fører tilsyn med de frekvenstillatelser som de har tildelt.