Forespørsel om utvidet innendørsdekning

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Forespørsel om utvidet innendørsdekning

Søker fyller ut skjema under. Søknaden må komme fra samme aktør som skal bestille og ta kostnadene for bestillingen.

Legg merke til at det ønskes informasjon fra en eller flere brukere av Nødnett på at det er et reelt behov for å forbedre innendørsdekning. Søker innhenter selv denne informasjonen, legger den inn i skjemaet og oppgir kontaktinformasjon på brukeren som har begrunnet behovet. Brukeren må være på ledernivå i organisasjonen (brannsjef, politimester, AMK-leder e.l.) DSB ønsker ikke å bygge ut innendørsdekning for Nødnett uten at det er behov for det og vil foreta en behovsvurdering av hver enkelt søknad.

Estimert leveringstid fra søknad til ferdigstillelse er 6-8 måneder. 

Spørsmål angående etablering av utvidet innendørsdekning: 

  • For brukere av Nødnett: Matilde Brown Megård, kundeansvarlig etatsbrukere, mob. 916 44 730 eller Volker Kluge, kundeansvarlig, mob. 90 20 73 57
  • Andre søkere (byggeier som ikke er bruker): Volker Kluge, mob. 90 20 73 57

Søknad på utvidet innendørsdeksning

Det bekreftes at bruker har foretatt en vurdering av mulighetene for bruk av DMO/DMO-gateway for å gi utvidet dekning
Vil bruk av DMO/DMO-gateway/DMO-repeater på forespurte adresse gi god nok beredskap?
Bruker som har vurdert behovet er kjent med at søknaden med overnevnte opplysninger sendes til DSB?
Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde