Forespørsel om utvidet innendørsdekning

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Forespørsel om utvidet innendørsdekning

Søker fyller ut skjema under. Legg merke til at det kreves informasjon innhentet av en eller flere brukere av Nødnett på at det er et reelt behov for å forbedre innendørsdekning, utover bruk av direkte kommunikasjon og spesialradioer i biler. Søker innhenter selv denne informasjonen, legger den inn i skjemaet og oppgir kontaktinformasjon på brukeren som har begrunnet behovet. Brukeren må være på ledernivå i organisasjonen (brannmester, politimester, AMK-leder e.l.) 

Spørsmål angående forespørsel om etablering av utvidet innendørsdekning: 

  • For brukere av Nødnett: Matilde Brown Megård, kundeansvarlig etatsbrukere, mob. 916 44 730 eller Thomas Grue, kundeansvarlig øvrige kunder, mob. 48 29 75 00
  • Andre søkere (byggeier som ikke er bruker): Volker Kluge, mob. 90 20 73 57

Søknad på utvidet innendørsdeksning

Det bekreftes at bruker har foretatt en vurdering av mulighetene for bruk av DMO/DMO-gateway for å gi utvidet dekning
Vil bruk av DMO/DMO-gateway/DMO-repeater på forespurte adresse gi god nok beredskap?
Bruker som har vurdert behovet er kjent med at søknaden med overnevnte opplysninger sendes til DSB?
Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde