Takk for innsendt søknad

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Takk for innsendt søknad

DSB vil behandle søknaden fortløpende og kommer tilbake til søker med nærmere informasjon.

 
Kontaktinformasjon:

  • For brukere av Nødnett: Matilde Brown Megård, kundeansvarlig etatsbrukere, mob. 916 44 730 eller Thomas Grue, kundeansvarlig øvrige kunder, mob. 48 29 75 00
  • Andre søkere (byggeier som ikke er bruker): Volker Kluge, mob. 90 20 73 57