Kontrollrom

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Kontrollrom, kommunikasjonssentral, driftssentral eller operasjonssentral er alle uttrykk for det som er virksomhetens senter for å overvåke og styre driften av sentrale ressurser og prosesser. Et kontrollrom har gjerne døgnkontinuerlig bemanning, og tilgangen til kontrollrommet er strengt regulert.

Enkelte kunder som allerede bruker eller skal ta i bruk Nødnett vil sannsynligvis ønske å knytte sitt kontrollrom til Nødnett. Dette gjør det mulig å ha oversikt over og kommunisere med radioterminalbrukere eller kommunisere med og styre utstyr over Nødnett fra kontrollrommet.

Nødnettkunder, bortsett fra nødetatene, er selv ansvarlige for å anskaffe og tilpasse kontrollromsløsningen sin til Nødnett. Dette er for å sikre at kontrollromsløsningen møter kundens egne spesifikke behov. DSB tilbyr et standard grensesnitt for Nødnett til kontrollromsløsninger, slik at kunder står fritt til å velge sin foretrukne leverandør. Her kan du lese mer om kontrollromstilknytning.

Nødetatene har fått levert kommunikasjonssentralløsninger til bruk av Nødnett i forbindelse med Nødnettutbyggingen.

Visste du at...

  • Nødnett innebærer en overgang fra gammel, analog radioteknologi til en digital løsning med utvidet funksjonalitet, bedre talelyd og avlytningssikret kommunikasjon.

  • Nødnett bidrar til at etatenes radiosamband tilfredsstiller operative og sikkerhetsmessige krav.

  • Nødnett er robust og fungerer uavhengig av kommersielle mobilnett.

  • Nødnett har høyere kapasitet, bedre dekning og bedre talekvalitet enn analoge systemer, samt døgnkontinuerlig drift og overvåkning.

  • Nødnett gir økt sikkerhet for beredskaps- og innsatspersonell, og bidra til et tryggere og mer robust samfunn.