Kontrollromstilknytning

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Kontrollromstilknytning

Med produktet Kontrollromstilknytning kan Nødnettkunder knytte sine kontrollrom til Nødnett.

Produktet er nyttig for kunder som ønsker å ha oversikt over og kommunisere med radioterminalbrukere fra et kontrollrom, eller for kunder som ønsker å kommunisere med og styre utstyr fra sitt kontrollrom over Nødnett.

Produktet gjør Nødnettfunksjonalitet som tale, SDS, data, posisjonering og terminalstatus tilgjengelig for kundens kontrollromsløsning. Tilknytningen til Nødnett skjer via en IP-VPN-linje. Det benyttes APIer for utveksling av informasjon for å gjøre ønsket funksjonalitet i Nødnett tilgjengelig i kundens kontrollromsløsning.

Du velger selv hvilke funksjonaliteter du har behov for i din kontrollromsløsning.

Tale

Talefunksjonaliteten gir kontrollromsløsninger muligheten til å delta i eller lytte på samtaler i Nødnett. Følgende funksjonalitet er inkludert i taleabonnement for kontrollromstilknytning:

 • Lytte til talegrupper
 • Delta/samtale i talegrupper
 • Sette opp og motta individuelle samtaler
 • Motta nødsamtale fra radioterminalbruker
 • Slå sammen talegrupper, og bryte opp de sammenslåtte talegruppene
 • Motta statusmeldinger

SDS

SDS er korte datameldinger og tilsvarer SMS/tekstmeldinger innen mobiltelefoni. SDSer benyttes for å sende tekstmeldinger til og fra radioterminalbrukere. 

SDS-funksjonaliteten gir kontrollromsløsninger muligheten til å sende og motta SDS i Nødnett. Følgende funksjonalitet er inkludert i SDS-abonnement for kontrollromstilknytning:

 • Sende og motta SDSer individuelt
 • Sende og motta gruppe-SDSer
 • Sende SDSer med mellomlagring. Dette kan være nyttig dersom terminalen er midlertidig utilgjengelig.
 • Ut-alarmering. Ut-alarmerings-SDSen blir sendt med prioritet fra kontrollromsløsningen til de aktuelle terminalene, og varsles spesielt på terminalen. Terminalbrukeren kan velge mellom «deltar», «deltar ikke» eller «stå på vent», og flyttes over i aktuell talegruppe avhengig av respons.

Data

Datafunksjonaliteten gir kontrollromsløsningen mulighet til å sende og motta datapakker i Nødnett. Via IP-protokoll kan man kommunisere med datamodem eller radioterminaler i Nødnett.

Posisjonering

Funksjonaliteten for posisjonering gir kontrollromsløsningen tilgang til GPS-posisjonen til radioterminaler som har GPS-funksjonalitet. Følgende funksjonalitet er inkludert i posisjoneringsabonnement for kontrollromstilknytning:

 • Motta terminalers GPS-posisjon i henhold til oppdateringsfrekvens satt i terminalen
 • Spørre om terminalers siste lokasjon
 • Aktivere og deaktivere posisjonering i radioterminaler.
 • Endre oppdateringsfrekvensen for posisjoneringsinformasjon i radioterminaler.
 • Motta varslinger ved ulike posisjonsrelaterte hendelser i radioterminalen, for eksempel når terminalen beveger seg over en viss hastighet eller ved lavt batteri. Utvalget av slike hendelser vil være avhengig av terminalmodell.

Terminalstatus

Funksjonaliteten for terminalstatus gir kontrollrommet mulighet til å hente terminalstatus for radioterminaler i Nødnett og til å bli varslet dersom det skjer endringer. Følgende funksjonalitet er inkludert i terminalstatusabonnement for kontrollromstilknytning:

 • Informasjon om en terminal er skrudd av eller på
 • Informasjon om hvilken talegruppe radioterminalen er tilknyttet
 • Informasjon om hvilke terminaler som er tilknyttet en talegruppe