Nødnett driftsstatus

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

dnett driftsstatus gir brukerne informasjon om dekningsutfall i Nødnett. 

Tjenesten består av en nettside som gir tilgang til dekningskart med avmerkede områder for utfall, samt en beskrivelse av hendelser i ditt område. 

Kart med avmerkede områder for utfall gjør det enklere for brukerne å planlegge og håndtere ulike hendelser i felten. 

Alle organisasjoner som er kunder i Nødnett kan ta i bruk tjenesten Nødnett driftsstatus. Opprettelse av personlige brukere styres via en lokal administratorer i egen organisasjon. Sluttbrukere har ikke anledning til å opprette sin egen bruker.