Om tjenesten

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Om tjenesten

Nødnett driftsstatus gir brukerne informasjon om dekningsutfall i Nødnett.

Kart med avmerkede områder for utfall gjør det enklere for brukerne å planlegge og håndtere ulike hendelser i felten.

Dekningsinformasjon er tilpasset virkeområdet til den enkelte brukerorganisasjon for å sikre at relevant informasjon er lett og raskt tilgjengelig.

Tjenesten består av:

  • Oversikt over hendelser som omfatter utfall av dekning eller redusert kapasitet på en basestasjon.
  • Dekningskart med avmerkede områder for utfall. Kart oppdateres hvert 10. minutt.  
  • Varsling på SMS og epost når det registreres et dekningsutfall i kartet i ditt område.

Detaljert informasjon om dekningsforholdene i Nødnett vil ha stor nytteverdi for nød- og beredskapsbrukere i Nødnett for å kunne håndtere ulike hendelser i sitt daglige virke og i uforutsette situasjoner. Dekningsforholdene kan sees i sammenheng med andre kartlag som eks. kommuner, distrikter innen beredskap, kraftlinjer, veier, områder hvor det er risiko for skred, etc.

Nødnett driftsstatus er tilgjengelig for alle brukerorganisasjoner i Nødnett. Tjenesten vil være inkludert i abonnementet for Nødnett.

Oversikt over hendelser i brukerens operative område

Dekningskart som viser utfall av Nødnettdekning og overlappende dekning