Unntatt offentlighet

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Unntatt offentlighet

Informasjon om dekningsutfall er unntatt offentlighet.

Informasjon om dekningsutfall er unntatt offentlighet etter offl. § 24 tredje ledd, fordi innsyn i slike opplysninger kan lette gjennomføring av straffbare handlinger. Informasjon fra Nødnett driftsstatus er underlagt taushetsplikt, jf. Nødnetts Abonnementsvilkår § 16 og forvaltningsloven §13 flg. Informasjon om dekningsutfall Nødnett kan kun deles med de som har tjenstlig behov i egen organisasjon.