Tilgangsstyring

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Tilgangsstyring

Alle organisasjoner som er kunder i Nødnett kan ta i bruk Nødnett driftsstatus. Opprettelse av personlige brukere styres via en lokal administratorer i egen organisasjon.

Sluttbrukere har ikke anledning til å opprette sin egen bruker. Organisasjonene må søke DSB om å få opprette en administrator. 

Tilgangen til Nødnett driftsstatus følger kundestrukturen i Nødnett. Det betyr blant annet at:

 • En oppnevnt administrator på en 110-sentral har ansvar for å legge til brukere blant de ansatte på 110-sentralen. 110-sentralene skal ikke ha en administratorrolle for de lokale brannvesen.
 • Hvert enkelt brannvesen oppnevner en administrator som har ansvar for å legge inn brukere som tilhører det enkelte området.
 • Store brukerorganisasjoner får mulighet til å oppnevne én administrator per fylke/organisatorisk distrikt.
 • HDO er administrator for alle brukere innen helsevesenet.
 • PIT er administrator for alle brukere innen politi, forsvar, toll og andre de er driftsorganisasjon for.

Prosess for tilgangsstyring:

 1. Hver brukerorganisasjon kan søke om å opprette én administratorer til Nødnett driftsstatus. Enkelte landsdekkende organisasjoner får mulighet til å opprette flere administratorer.
 2. Søknadsskjema ligger på MinSide. Personen som logger seg inn kan enten legge inn seg selv eller en annen person i organisasjonen som administrator.
 3. HDO og PIT er allerede registrert som administratorer og styrer innleggelsen av sluttbrukere innen egen sektor.
 4. Når søknadsskjema er mottatt av BDO så tildeles oppgitt kontakt i skjemaet en rolle som administrator for Nødnett driftsstatus. En bekreftelse sendes fra BDO ila. kort tid (søknader behandles hverdager i tidsrommet 08.00-15.45) og det gis informasjon om videre prosess.
 5. Administrator vil ha ansvar for å opprette, vedlikeholde og fjerne brukertilganger i egen organisasjon. Kun personer med roller og/eller ansvarsområder som har et reelt tjenstlig behov for dekningsinformasjon Nødnett skal opprettes som brukere.
 6. Administrator må informere brukere som legges til at de har fått tilgang til Nødnett driftsstatus. Administrator får en ferdig tekst som kan videresendes til interne brukere når rollen som administrator er opprettet.