Kurs og opplæring

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

For å sikre effektiv, riktig og trygg bruk av Nødnett er det viktig at alle brukere av Nødnett har nødvendig opplæring. Det er et krav om at alle brukere må ha gjennomgått opplæring før de kan ta i bruk Nødnett. 

Opplæring er spesielt viktig for å sikre at brukerne kan utnytte all funksjonalitet i Nødnett og for å forsterke og utvikle samhandlingen mellom brukere, både innen egen organisasjon og på tvers av organisasjoner. Før opplæringen kan starte må også det interne sambandsreglementet og fleetmap være klart.

DSB har utarbeidet retningslinjer for opplæring i Nødnett. Retningslinjene forvaltes av DSBs avdeling for Nød- og beredskapskommunikasjon, og gjelder for alle brukere av Nødnett med unntak av nødetatene. Se dokument nederst på siden. 

Hva gjelder nødetatene godkjenner de respektive fagdirektoratene den enkelte etats opplæring, og opplæringen av personell håndteres av den enkelte etat.   

DSB tilbyr kurs for lokale instruktører og sluttbrukerkurs for andre brukere enn nødetatene. Opplæring kan foregå ved Justissektorens kurs- og øvingssenter (JKØ) i Stavern, i DSBs lokaler i Nydalen eller hos den enkelte organisasjon. Opplæring av nødetatenes personell håndteres av den enkelte etat. 

Visste du at...

  • De enkelte brukerne kommuniserer over Nødnett gjennom håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler.

  • Siden Nødnett baserer seg på TETRA, som er en åpen standard, benytter man radioterminaler fra ulike leverandører.

  • Bruk av Nødnett vil bidra til styrket beredskap og mer effektiv krisehåndtering.

  • Personvernet vil styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.