Retningslinjer for opplæring i Nødnett

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Retningslinjer for opplæring i Nødnett

Opplæring i bruk av Nødnetts tjenester, funksjonalitet og utstyr er avgjørende for å sikre riktig bruk og trygge brukere i Nødnett. DSB har derfor utarbeidet retningslinjer for opplæring i Nødnett.
  • DSB tilbyr kurs til andre brukere av Nødnett. Foto: DSB.

Retningslinjene forvaltes av DSBs Avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon og gjelder for alle brukere av Nødnett med unntak av nødetatene der de respektive fagdirektoratene godkjenner den enkelte etats opplæring.