Fleetmap

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Fleetmap

Fleetmap er en samlebetegnelse på hvilke talegrupper den enkelte brukerorganisasjon får tilgang til for å understøtte kommunikasjon i det daglige og ved kriser.

Fleetmap inneholder også en beskrivelse av hvilken konfigurasjon som skal programmeres i radioterminalene.

For å sikre intern kommunikasjon og samarbeid på tvers av organisasjoner opprettes det interne og felles talegrupper. DSB utarbeider dette i samarbeid med den enkelte kunde, og bruken av disse talegruppene forankres i sambandsreglementet.

Har du spørsmål om din organisasjons fleetmap? Ta kontakt med deres kundekontakt i seksjon for Marked og brukeroppfølging i DSB.