Kurs for lokale instruktører

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Kurs for lokale instruktører

DSB tilbyr opplæring for lokale instruktører som etter endt opplæring vil ha ansvaret for å utdanne alle sluttbrukere i egen organisasjon.
  • DSB tilbyr lokale instruktørkurs til de organisasjoner som ønsker dette. Foto: Siri Grimsrud/DSB.

Gjennom dette kurset får instruktøren innsikt i hvordan oppbygningen av nettet er og hvordan dette virker. Instruktøren får god kjennskap til hvordan radioterminalene fungerer og lærer å veilede sluttbrukere i egen organisasjon om bruk av terminaler. En lokal instruktør vil også lære fleetmap og samarbeidsreglement i egen organisasjon, hvordan man samhandler best mulig med andre i Nødnett og hvordan man utfører enkel feilsøking og vedlikehold. Hvert kurs blir tilpasset den enkelte organisasjon.

Opplæringen av lokale instruktører skal sikre at de mange brukerne skal få en så god opplæring som mulig lokalt. Samtidig er det også viktig at det finnes ressurspersoner som innehar en dypere kunnskap om Nødnett i enhver organisasjon. De lokale instruktørene bidrar med denne kompetansen.

Kurset for opplæring av lokale instruktører går over to dager, enten i DSBs lokaler i Nydalen eller hos den enkelte organisasjon. Et lokalt instruktørkurs over to dager koster 24.000 NOK og det er plass til maksimum 20 deltakere per kurs.

Behov for opplæring?

Når en ny organisasjon tar i bruk Nødnett er opplæringen en del av innføringsprosjektet og opplæringen planlegges inn i dette. Med tiden vil organisasjoner som bruker Nødnett oppleve et behov for å gjennomføre opplæring av nye instruktører. Har din organisasjon behov for opplæring av nye instruktører? Ta kontakt med opplæringsansvarlig i seksjon for Marked og brukeroppfølging på e-post: postmottak@dsb.no