Kurs for lokale instruktører

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Kurs for lokale instruktører

DSB tilbyr opplæring for lokale instruktører som etter endt opplæring vil ha ansvaret for å utdanne alle sluttbrukere i egen organisasjon.
  • DSB tilbyr lokale instruktørkurs til de organisasjoner som ønsker dette. Foto: Siri Grimsrud/DSB.

Instruktørkurs radioterminal Nødnett

Felles instruktørkurs for radioterminaler i Nødnett. Kurset kvalifiserer til å bli lokal instruktør for bruk av radioterminaler i Nødnett, slik at en organisasjon selv kan lære opp sine brukere

Om kurset

Alle som bruker Nødnett skal som minimum ha gjennomført et brukerkurs iht. DSBs retningslinjer for opplæring. Gjennomført kurs er med på å bidra til at Nødnett brukes riktig og at funksjonaliteten som nettet tilbyr tas i bruk.

DSB ønsker å tilby både nye og etablerte brukere å delta på instruktørkurs for å lære opp nye lokale instruktører som kan bidra til å fremme riktig bruk internt i organisasjonene.

Dette lærer du

Kurset for å bli lokal instruktør strekker seg over to dager. Kursplanen er dynamisk og instruktøren prioriterer leksjonene etter kursprogresjon.

På kursets første dag vil kursdeltakerne få grunnleggende kunnskap om Nødnett, og hvordan radioterminalen og Nødnett brukes. Den andre dagen vil kursdeltakerne få utvidet kunnskap om Nødnett, samt en bevisstgjøring av instruktørrollen gjennom praktiske øvelser.

En lokal instruktør vil også lære fleetmap og samarbeidsreglement i egen organisasjon, hvordan man samhandler best mulig med andre i Nødnett og hvordan man utfører enkel feilsøking og vedlikehold. Hvert kurs blir tilpasset den enkelte organisasjon.

Etter gjennomført kurs må lokal instruktør påregne arbeid med å tilpasse kurset til egen organisasjon. For nye brukerorganisasjoner må også eget sambandsreglement tilpasses organisasjonen.

Praktisk informasjon

Pris per deltaker vil være på kr 3 000,- og inkluderer lunsj. Organisasjonene bestiller og dekker selv reise og opphold for egne deltagere.

Kurs med færre enn 10 deltagere kan bli avlyst 30 dager før kursstart. Maks antall deltakere per kurs er 20. Dersom deltager ikke møter eller avlyser mindre enn 7 dager før kursstart, vil full kursavgift belastes.

Kurset gjennomføres med organisasjonenes egne radioterminaler. Egen radioterminal og lader må derfor tas med på kurset. For nye organisasjoner i Nødnett må radioterminalene være ferdig programmert før kurset.

Eget eller lokalt kurs?

Ønsker din organisasjon et eget kurs så kan dette bestilles ved å ta kontakt med din kundekontakt i DSB. Organisasjoner kan også gå sammen og bestille lokalt kurs og dele kostnaden. Priser finnes i prislisten. For kurs for nødetater og legevakt, ta kontakt med egen opplæringsinstitusjon.

Instruktørkurs radioterminal Nødnett

Oslo, Nydalen 4. – 5. februar 2020. Følg linken for mer informasjon og påmelding.

Bergen, 28. – 29. april 2020. Følg linken for mer informasjon og påmelding.

Tromsø, 9. – 10. juni 2020. Følg linken for mer informasjon og påmelding.

Trondheim, 2. – 3. september 2020. Følg linken for mer informasjon og påmelding.

Stavanger, 14. – 15. oktober 2020. Følg linken for mer informasjon og påmelding.

Oslo, Nydalen, 08.– 09. Desember 2020. Følg linken for mer informasjon og påmelding.