Sluttbrukerkurs

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Sluttbrukerkurs

DSB tilbyr opplæring til sluttbrukere. Etter endt opplæring vil alle kursdeltakere kunne bruke Nødnett i sin arbeidshverdag.

Et sluttbrukerkurs foregår i seks timer, enten ved Justissektorens kurs- og øvingssenter (JKØ) i Stavern, i DSBs lokaler i Nydalen eller hos den enkelte organisasjon. Et sluttbrukerkurs koster 12.000 NOK og det er plass til maksimum 20 deltakere per kurs.

Målet med sluttbrukerkursene er å gi brukeren kunnskap om hvordan man på best mulig måte bruker radioterminalene, samt innsikt i oppbygningen av nettet og hvordan det virker. Kursdeltakerne lærer også om fleetmap i egen organisasjon, de får kjennskap til sambandsreglementet og hvordan man best samhandler med andre i Nødnett. I tillegg vil deltakerne lære hvordan man utfører enkel feilsøking og vedlikehold av radioterminalene. Hvert kurs blir tilpasset den enkelte organisasjon.

Behov for opplæring?

Når en ny organisasjon tar i bruk Nødnett er opplæringen en del av innføringsprosjektet og opplæringen planlegges inn i dette. Med tiden vil organisasjoner som bruker Nødnett oppleve et behov for å gjennomføre ny opplæring. Har din organisasjon behov for opplæring av nye sluttbrukere? Ta kontakt med opplæringsansvarlig i seksjon for Marked og brukeroppfølging på e-post: postmottak@dsb.no