Kursplan og påmelding

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Kursplan og påmelding

Instruktørkurs radioterminal Nødnett 2020

Nødnettkursene vil gjennomføres med de smitteverntiltakene som helsemyndighetene anbefaler, og smittesituasjonen og tiltakene kan endres fram til kursstart. Ting kan endres fort, men vi i DSB vil til enhver tid følge retningslinjene fra helsemyndighetene, så kursdeltakerne kan føle seg trygge på at vi gjør det vi kan som kursarrangør.

Kursplan 2020

Molde 28. oktober - 29. oktober 2020

Stavanger 23. november - 24. november 2020

Kristiansand 25. november - 26. november 2020

Oslo 9. desember - 10. desember 2020

Merk at det kan komme endringer i oppsatt kursprogram.

Påmelding instruktørkurs 2020

Ønsket sted og dato
Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde