Sambandsreglement

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Sambandsreglement

For å sikre riktig og lik bruk av Nødnett er det utarbeidet et felles sambandsreglement som skal sikre entydige og enhetlige prosedyrer og rutiner for kommunikasjon ved intern og ekstern samhandling.
  • Felles rutiner og sambandsreglement er viktig i samvirkesituasjoner. Foto: Morten Elllingsen/DSB.

Sambandsreglementet består av følgende nivåer:

  • Nødnett i bruk - En oversikt over tekniske løsninger og funksjoner i Nødnett, samt retningslinjer for bruk 
  • Felles sambandsreglement for Nødnett
  • Sambandsreglement for organisasjoner tilknyttet Nødnett
  • Lokale prosedyrer for organisasjoner tilknyttet Nødnett

Nødetatene og andre beredskapsbrukere planlegger sine operative prosedyrer forankret i dette regelverket for å sikre høyere effektivitet og bedre kvalitet på deres tjenester. Målet med et felles sambandsreglement er at brukerne skal oppnå bedre koordinering og ressursutnyttelse, økt sikkerhet for personellet og økt tjenestespekter i de ulike etatene.

Politidirektoratet har forvaltningsmessig ansvar for felles sambandsreglement gjennom regelmessig revisjon av reglementet i samarbeid med de andre etatene. Den enkelte etat/brukerorganisasjon er selv ansvarlig for ferdigstillelse av reglement på nasjonalt og regionalt/lokalt nivå. 

DSB har utarbeidet Sambandsreglement for organisasjoner tilknyttet Nødnett. Reglementet regulerer brukerorganisasjonenes bruk av Nødnett. (Reglementet gjelder ikke nødetatene). Den enkelte brukerorganisasjoner er selv ansvarlig for å utarbeide og oppdatere vedlegg til dette reglementet, samt å utarbeide lokale prosedyrer.

Sambandsreglement for organisasjoner tilknyttet Nødnett finnes tilgjengelig nederst på denne siden. Det samme er mal for kundespesifikke vedlegg til Sambandsreglement for organisasjoner tilknyttet Nødnett.