Sambandsreglement

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Sambandsreglement

For å sikre riktig og lik bruk av Nødnett er det utarbeidet et felles sambandsreglement som skal sikre entydige og enhetlige prosedyrer og rutiner for kommunikasjon ved intern og ekstern samhandling.
  • Felles rutiner og sambandsreglement er viktig i samvirkesituasjoner. Foto: Morten Elllingsen/DSB.

Sambandsreglementet består av følgende nivåer:

  • Nødnett i bruk - En oversikt over tekniske løsninger og funksjoner i Nødnett, samt retningslinjer for bruk 
  • Felles sambandsreglement for Nødnett
  • Sambandsreglement for organisasjoner tilknyttet Nødnett
  • Lokale prosedyrer for organisasjoner tilknyttet Nødnett

Felles sambandsreglemet for Nødnett

Nødetatene og andre beredskapsbrukere planlegger sine operative prosedyrer forankret i dette regelverket for å sikre høyere effektivitet og bedre kvalitet på deres tjenester. Målet med et felles sambandsreglement er at brukerne skal oppnå bedre koordinering og ressursutnyttelse, økt sikkerhet for personellet og økt tjenestespekter i de ulike etatene.

Politidirektoratet har forvaltningsmessig ansvar for felles sambandsreglement gjennom regelmessig revisjon av reglementet. Dette gjøres i samarbeid med de andre etatene. Den enkelte etat/brukerorganisasjon er selv ansvarlig for ferdigstillelse av reglement på nasjonalt og regionalt/lokalt nivå. 

Sambandsreglement for organisajoner tilknyttet Nødnett

DSB har utarbeidet Sambandsreglement for organisasjoner tilknyttet Nødnett. Reglementet regulerer brukerorganisasjonenes bruk av Nødnett. Dette reglementet gjelder ikke nødetatene. Den enkelte brukerorganisasjoner er selv ansvarlig for å utarbeide og oppdatere vedlegg til dette reglementet, samt å utarbeide lokale prosedyrer.

Sambandsreglement for organisasjoner tilknyttet Nødnett finnes tilgjengelig nederst på denne siden. Det samme er mal for kundespesifikke vedlegg til Sambandsreglement for organisasjoner tilknyttet Nødnett.