Terminaler

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Terminaler som brukes for å kommunisere i Nødnett må være forhåndsgodkjente og programmert for bruk i Nødnett. Den enkelte kundens behov avgjør hvilke terminaler som er aktuelle og hvilke talegrupper terminalen programmeres for. 

Radioterminalene kan være håndholdte, fastmonterte i kjøretøy eller bordmonterte ved for eksempel operatørplasser. Det finnes også personsøkere som kan brukes i Nødnett, og modem for å overføre data mellom to datamaskiner.

Brukerne jobber under ulike forhold, både innendørs og utendørs, og terminalene er utviklet for å tåle harde påkjenninger.

DSB har etablert og vedlikeholder en egen typegodkjenningsprosess for terminaler som skal brukes i nettet. Alle kunder som skal bruke terminaler i Nødnett er gjennom abonnementsavtalen forpliktet til å inngå en driftsavtale med en driftsorganisasjon. 

Les kjøpsveiledningen før du går til anskaffelse av utstyr.

Visste du at...

  • I vurderingen av plassering av basestasjoner skal det blant annet tas hensyn til dekning, naturmangfold, kulturminner og bebyggelse.

  • Basestasjoner plasseres i utgangspunktet på steder hvor de vil gi best mulig dekning. Dette tilsier plassering høyt i terrenget, og med høye master.

  • Nødnettradioer kan også brukes som walkie-talkier i områder uten dekning.