Modem

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Modem

Et modem benyttes til å overføre data mellom to datamaskiner.
  • Illustrasjon av 4 typer modem godkjent for bruk i Nødnett

Modem benyttes som regel ved faste installasjoner hvor man digitalt overvåker og styrer elektroniske systemer.

I Nødnett kan modem benyttes i bevegelige objekter som for eksempel i bil, tog, buss eller helikopter. Et modem kan kommunisere direkte med et annet modem eller med en kontrollromsløsning. 

For å benytte et modem i Nødnett trenger man et dataabonnement for hvert modem.