Personsøkere

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Personsøkere

En forutsetning for å kunne bruk personsøker i Nødnett er at den registreres sammen med en radioterminal som er registrert for bruk i Nødnett.

Abonnementsprisen for radioterminalen endres ikke selv om man velger å knytte en personsøker til abonnementet. En personsøker vil derfor ikke få et eget abonnement.

Alle personsøkere til bruk i Nødnett skal i forkant av operativ bruk registreres og programmeres av godkjent driftsorganisasjon. Kostnader forbundet med programmering og drift av personsøkerne vil bli fakturert kunden, som ved programmering av andre terminaler. 

Typegodkjenning gjennomført av DNK sikrer at personsøkerne oppfyller tekniske minimumskrav i Nødnett. Det er opp til hver kunde å teste om funksjonalitet i personsøkeren fungerer for operative behov.