Taleabonnement

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

For å bruke en radioterminal i Nødnett må det tegnes et taleabonnement. 

Om taleabonnement

Taleabonnement gir brukeren mulighet til å snakke med andre brukere i forhåndsdefinerte talegrupper via radioterminaler, kontrollrom eller offentlige mobiler og fasttelefoner.

Abonnement i Nødnett er brukerfinansiert og løpende kostnader for abonnement dekkes av den enkelte brukerorganisasjon. Taleabonnementene er inndelt etter forskjellige prisklasser basert på den enkelte brukers antatte belastning ved normal bruk. For nye kunder vil DSB informere om innplassering av abonnement i de ulike priskategoriene. For brannvesenet og helsetjenesten er det utarbeidet egen oversikt over «Branns innplassering av abonnement» og «Helses innplassering av abonnement».

Kategori Høy

Radioterminaler i talegrupper som aktiviseres hyppig og bruker er aktivt lyttende så å si hele arbeidsskiftet. Bruker har en del en-til-en samtaler i nettet mellom tjenesteressurser. Brukerne er normalt spredd over et større geografisk område.
Radioterminaler for døgnkontinuerlig vakt brukt av flere forskjellige personer, eksempelvis radioer i utrykningskjøretøy.

Kategori Middels

I forhold til kategori høy, vil denne brukeren kjennetegnes med ikke så intensiv bruk. Flere dager i uken vil radioen være svært aktiv. Radioterminalen vil normalt være slått på, men talegruppen kan være inaktiv i lengre perioder.
Radioterminal som benyttes av flere forskjellige brukere, for eksempel fastmonterte radioterminaler i mindre intensiv bruk, utrykningskjøretøy med noe lavere oppdragsintensitet enn kjøretøyene i kategori høy.

Kategori Lav

Er ikke pålogget hver dag. Radioterminalen kan i perioder være aktiv i forhold til en utrykning, et oppdrag eller opplæring (kurs), eller terminalen er slått på, men det er lite trafikk i talegruppen.

Kategori Meget Lav

Denne kategorien representerer radioterminaler med veldig liten bruk av tale. Brukeren er ikke aktiv i kommunikasjon mer enn i korte tidsrom i løpet av en utrykning eller forløpet til en utrykning. Bruker har kun behov for å ta imot meldinger og kvittere dem ut i forkant av en utrykning eller oppdrag.

Kategori Beredskap

Radioterminalen er normalt ikke i bruk og er normalt ikke slått på. Radioterminalen er kun klargjort for bruk, ligger på lager og tas bare frem når det skjer større oppdrag.

Tilleggstjenester:

  • Offentlige telenett 
    Gir eksterne muligheten til å ringe direkte fra f.eks. en mobiltelefon til radioterminalen.

Hva trenger du? 

For å bli Nødnettkunde må organisasjonen fylle ut søknadsskjema. Mer informasjon om søknadsprosessen finner du her.   

Prosessen med anskaffelse av radioterminaler bør ikke starte før oppstartsmøte med DSB er gjennomført, da man i dette møtet avdekker behov som har innvirkning på valg av radioterminaler. Ved anskaffelse av radioterminaler for bruk i Nødnett er det en del krav som må etterkommes. På våre nettsider er det tilgjengelig en «Veiledning for anskaffelse av radioterminaler» hvor disse krav er beskrevet.

Bestill

For å bestille abonnement fyller man ut bestillingsskjema og returnerer signert skjema til abonnement@dsb.no. 

(Utfylling av skjemaet fungerer best på Adobe Acrobat, Acrobat Reader, Internet Explorer, Chrome og Firefox)